Mezigenerační setkávání žen 

Objev v sobě vnitřní sílu a hlubokou moudrost ženství. Každá jsme jiná a všechny jsme vítané!

Naše nejbližší akce:

Retreat Mokoši

30. 7. - 4. 8.

Pobytové mezigenerační setkání žen ve věku 18 - 100 let, které to se sebou myslí vážně a chtějí se zaměřit na to, co nás ženy vyživuje po fyzické, mentální, emoční i spirituální stránce. Díky kruhu žen se v bezpečném prostředí dostaneš úplně sama k sobě.

Další naše akce nalezneš níže!

Je důležité setkávat se napříč generacemi a tam, kde na sebe máme čas,

protože moudrost ženství leží mimo naši generaci a mimo okruh našich kamarádek!  

Mokoša je spolek, který organizuje mezigenerační setkávání žen. Můžeš si vybrat, jestli pojedeš sama, s maminkou, dcerou, sestrou, babičkou nebo všechny spolu. Každé setkání nabízí jinou kvalitu. Ale možná, že nemáš kolem sebe v rodině ženy, které by s tebou na takovou akci vyrazily. To vůbec nevadí! Přijeď a poznáš jiné ženy v jejich věku, od kterých získáš vše, co potřebuješ. Můžeš přijet jednou, můžeš jezdit opakovaně.

Jsme spolkem přítelkyň, kterým chybí ve společnosti přirozený prostor pro setkávání různorodých žen napříč generacemi. Nedereme peří, nescházíme se v červených stanech a často nemáme pochopení pro tento druh ženského sdílení ani v rodinách.

Možnost předávat si vzájemně svoje zkušenosti se situacemi, do kterých se jako ženy dostáváme, je přitom obrovským zdrojem opory a vnitřní síly. Na našich akcích vytváříme prostor pro sdílení všem ženám, kterým takové setkávání chybí stejně tak jako nám. Opakovaně se nám potvrzuje, že tato setkání posilují přirozenou ženskost, vybavují nás vnitřní energií a léčí nás silou ženského společenství.

Ukázalo se, že není dobré absolvovat takové setkání pouze jednou a vrátit se do izolace každodenních životů. Začaly jsme proto, kromě jednotlivých akcí, vytvářet také stálou komunitu žen, ve které se můžeme vzájemně inspirovat, potkávat a podporovat i nadále. Jsi vítána!

Kalendář akcí na rok 2024

Rituál Menarché

26. - 28. 4. 

Víkendové pobytové setkání s originálním rituálem Menarché pro dvojice maminek a dcer v každém věku. Při zrání duše pozemský čas nehraje roli.  Podpoř svoji dceru během přechodové fáze jejího života, kdy se z dívky stává ženou. Nyní nebo i zpětně.

Retreat Mokoši

30. 7. - 4. 8.

Pobytové mezigenerační setkání žen ve věku 18 - 100 let, které to se sebou myslí vážně a chtějí se zaměřit na to, co nás ženy vyživuje po fyzické, mentální, emoční i spirituální stránce. Díky kruhu žen se v bezpečném prostředí dostaneš úplně sama k sobě.

Setkání Mokoša

23. - 28. 9.  

Pobytové mezigenerační setkání žen ve věku 18 - 100 let, které stojí o sdílení svých životních zkušeností a navazování zpřetrhaných nitek ženské moudrosti. Přijeď sama, s kamarádkou, se sestrou, maminkou, babičkou nebo se všemi.

Setkání 

Dcerečky

25. - 29. 9.  

Dcerečky je pobytový kurz pro maminky a dcery ve věku 7-11 let. Několik dnů společného času na posílení ženství ve vaší rodinné linii, na vaše ženská i dívčí témata. Maminky, budete mít možnost poznat ženu, kterou se stává vaše dospívající dcera.

Rituál 

pro Zemi

25. - 27. 10. 

Setkání účastnic všech našich akcí u děkovného rituálu. Toto setkání bývá hluboké a jedinečné díky společnému naladění žen. Pokud jsi už s námi někde byla, musíš být i tady a můžeš s sebou vzít i kamarádku, sestru nebo jinou hostku.

Program 

Mateřství 

ON_LINE

Otevřený program pro maminky dětí ve věku od 0 do 3 let, které nemohou samy někam vyrazit, ale i přesto stojí o propojení s Mokošou. Nabízíme cestu, jak nebýt v tomto citlivém období na vše sama a izolovaná. Příspěvky a inspiraci si můžeš stahovat podle svých možností.

Program 

Amasadorky 

ON_LINE

Uzavřená sekce pro členky kruhu mokoších ambasadorek, která nabízí metodickou a supervizní podporu k vedení vlastních ženských kruhů. Ambasadorkou se může stát žena, která prošla některým z našich programů, ale pokud i tak cítíš volání, napiš nám.

Písničky 

Mokoši 

ON_LINE

Písničky od Katky Pokorné, která je složila přímo pro Mokošu, nabízíme volně ke stažení. Jsou koncipovány jako jednoduché mantry tak, aby si je každá z nás rychle zapamatovala a mohla si je začít zpívat sama nebo s dcerami.  

Trochu více o Mokoše: