INTERNATIONAL AND INTERGENERATIONAL WOMEN 'S CIRCLE 

 

 6-day experiential course just for women, followed by a 2-day methodical workshop

 

 

 

 

You will meet new and interesting women of various backgrounds from all over the world; and most of all you will meet and discover your true woman's self.

Join us this summer 2020 in Czech Republic!

 8. - 15. 8. 2020     Penzion Statek Habří 

WHAT IS MOKOŠA?

You will meet new and interesting women of various backgrounds from all over the world; and most of all you will meet and discover your true woman's self.

JAK MOKOŠA PROBÍHÁ?

Každé setkání je jedinečným ornamentem z pečlivě vybraných programových bloků, které staví především na vlastním prožitku. Dostáváme se tak hluboko pod povrch každodennosti. Mokoša je pro ženy místem, kde lze zažít sílu poradních kruhů, konstelačních náhedů, koučovacích technik, tance, zpěvu, rituálů, tvořivých dílen a pobytu v přírodě. Vytváříme prostor pro to, aby každá měla sama o čem přemýšlet a zodpověděla si na své aktuální otázky. Navzájem se inspirujeme svými příběhy a životními zkušenostmi, podporujeme se a dotýkáme se hlubších úrovní naší existence v těle ženy. 

 

 

WHAT MOKOŠA GIVES YOU?

MOKOŠA gives you the opportunity to build up your professional skills as a guide of women's circles and any other type of educator, by getting to know the holistic approach to experience education used in the Czech Republic.

ODKUD NÁZEV MOKOŠA?

Mokoša je jméno bohyně, které je odvozeno od slovanského základu mok/mokr tedy mokrý a koš/kš - los, úděl, osud. Je zosobněním vlhké a úrodné Matky Země. Stará se o to, aby každý člověk šel po osudem dané cestě, ale zároveň mu dává prostor pro svobodnou volbu. Je patronkou přadlen, proto i Ty můžeš přijet do našich setkání vetkat nitku svého osudu, zjistit co je podstatou tvého ženství a jak z něj můžeš čerpat. Zároveň se dotknout konstanty, která nás ženy spojuje napříč generacemi a na vlastní kůži zažít léčivé napojení na archetypální podstatu ženského elementu našich osobností.

MOKOŠA IN PICTURES...

CO SE NA SETKÁNÍ DĚJE:

 • Ranní setkání v ženském kruhu
  Po dobré snídani se scházíme a sdílíme dojmy z předchozího dne.
 • Do a odpolední programové bloky
  Během dne střídáme různé typy aktivit a ženských témat. Celý program má promyšlenou dramaturgii ve vztahu k ženství. Většinou ve zcela nečekané chvíli nabídne program každé nějaké osobní překvapení. Nechceme prozradit úplně vše:-)
 • Novodobé přástky a dračky
  Vždy po obědě máme příležitost zažívat, jaké to dříve bylo, když se ženy scházely u draní peří a probíraly bez přítomnosti mužů důležitá ženská témata.
 • Večerní tance, masáže, ženské rituály
  Večer je obvykle připraven silný a méně povídací program, kdy máme možnost dostat se do hlubokého kontaktu sama se sebou bez zbytečných slov.
 • Pobyt v přírodě
  Všechny části programu jsou dobrovolné, kdykoliv si můžeš udělat čas sama pro sebe a jít se projít do přírody. Okolní krásné prostředí však využíváme i cíleně během některých programů.

CO NA SETKÁNÍ ZÍSKÁŠ: 

 • Čas na sebe
  vystoupíš z každodenního kolotoče, ze všech svých rolí a budeš mít šest dní jenom sama pro sebe
 • Bezpodmínečné přijetí
  poznáš sílu a podporu společenství žen, které bez přítomnosti mužů přirozeně odkládají soupeřivost a naslouchají celým srdcem
 • Nečekané náhledy na svoje životní situace
  skrze životní zkušenosti ostatních žen, získáš nové pohledy na své životní situace a problémy, o kterých si možná myslíš, že jsi na ně sama
 • Jiskru v oku
  obohatíš ostatní ženy a sama dostaneš dávku inspirace, estrogenu a lásky, díky které budeš krásnější, klidnější a vyrovnanější
 • Komunitu žen, do které se můžeš vracet
  pokud se Ti na Mokoše zalíbí, můžeš se potkávat s ostatními ženami i nadále na dalších akcích, pořádaných pouze pro naše účastnice

PROČ JSOU VÍTÁNY ŽENY VE VĚKU 20+ A STARŠÍ?

Připadáš si ještě mladá a máš strach, že nebudeš mít ostatním ženám co předat? Jenže jedině skrze tvé sdílení si budou moci starší ženy udělat obrázek o tom, jak žije dnešní generace! Možná jim pomůžeš lépe porozumět jejich dcerám. Navíc budeš mít jedinečnou možnost, zeptat se na všechno, co jsi ještě sama nezažila, ale pravděpodobně Tě taky bude čekat:-)

PROČ JSOU VÍTÁNY ŽENY VE VĚKU 80+ A MLADŠÍ ?

Připadáš si už moc stará a máš obavy, že na tvoje životní zkušenosti není nikdo zvědavý? Naopak! Ani z knih a filmů není předávání svědectví o době, ve které jsi vyrůstala tak přínosné, jako když nám vše budeš sama vyprávět. Budeme Ti doslova viset na rtech! Nebo máš obavy, že program fyzicky nezvládneš? Vše je dobrovolné. Můžeš si dělat pauzy a držet své tempo. Vždy se o Tebe někdo postará.

Petra Drahanská 

Simona Trávníčková 

Hanka Štěpánová

VÍCE INFORMACÍ K PŘIHLÁŠCE A CENĚ KURZU: 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KAŽDÁ ŽENA VE VĚKU 20 - 100 LET

Program kurzu je intenzivní, ale zároveň uzpůsobený rozličným věkovým kategoriím i individuálním fyzickým i psychickým možnostem. 

MÍSTO: Penzion Statek Habří

TERMÍN JARO: 21. - 26. 4. 2020

ČAS: Út 16:00 – Ne 13:00

Volitelná cena programu: 6 500 - 12 500 Kč.  

Cena ubytování a stravy:  4 300 Kč.

Celková cena kurzu Mokoša jaro 2020: 10 800 - 16 700 Kč

CENA KURZU JE OTEVŘENÁ

Cena za ubytování a stravu je fixní podle cen střediska, na které jedeme. Cena za program je otevřená. Můžete zaplatit částku v rozmezí 6 500 Kč - 12 500 Kč. Proč? Nejnižší cena pokrývá přímé náklady kurzu (přípravu a realizaci šestidenního programu kurzu vedeného lektorkami, materiál potřebný na program a překvapení pro účastnice). Každá žena je v současné době v jiné životní situaci, každá z nás prožívá život jinak a má jiné možnosti. Pro některou je cena kurzu příliš vysoká, pro některou nepochopitelně nízká. Některé ženy si mohou dovolit zaplatit víc a podpořit tak jiné ženy, které to štěstí v současné době nemají. Rády bychom díky otevřené ceně vytvářeli rezervu pro možnost snížení ceny ženám ve věku 80+ a ženám, které jedou na kurz v rodinné linii dcera - máma - babička, což více zatěžuje rodinný rozpočet. 

Napište nám, pokud máte zájem vědět, co Mokoša chystá. Rády Vás budeme informovat.