DARY SPOLKU, NEJSTARŠÍM BABIČKÁM A NEJMLADŠÍM DCERÁM

Připadne vám činnost spolku smysluplná? Chcete ji podpořit? Zásadním pro kurzy Mokoša je mezigenerační setkávání. Jen ne všechny generace žen si mohou dovolit na kurz jet, a předávat tak svou moudrost dál. Proto chceme založit fond, který bude sloužit ke snížení účastnického poplatku pro ženy nad 70 let, pro maminky a jejich dcerky ve věku 7 až 14 let a další ženy, kterých jede na kurz za rodinu víc a více účastnických poplatků by mohlo nadměrně zatížit jeden rodinný rozpočet.

Koknkrétní zaměření a výši daru si určíte samy.

Dar spolku
Dar bude použit na provoz, vedení a rozvoj spolku, na přípravu dalších akcí a šíření povědomí o důležitosti mezigeneračního setkávání.
Dar baběnkám
Příspěvek jde do interního fondu na snížení účastnického poplatku pro účastnice nad 70 let na kurz Mokoša. Účast moudrých stařen na kurzu Mokoša je pro naplnění cílů mezigeneračního setkání nezbytná.
Dar dcerám
Dar bude určen na snížení účastnického poplatku pro maminky a dcery na kurzech Dcerečky a Dcerky. Ne každá maminka si může dopřát myslet jen na sebe a svou holčičku.